RECORDATORI: HORARI D'ESTIU DURANT ELS MESOS DE JULIOL I AGOST

Us recordem que l'horari d'atenció durant els mesos de juliol i agost és de 08:00 a 15:00 h. Del 8 al 21 d'agost romandrem tancats.
OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Tàrrega (Lleida)

Especialitzat en població infantil per a incorporació immediata.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 11 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CASTILLA LA MANCHA

El Colegio de Logopedas de Castilla La Mancha ofereix aquests dos cursos:

Implementando la CAA para personas TEA, desde el Lenguaje Natural Asistido, a càrrec de Begoña Llorens Macián. Els dies 17 de setembre i 1 d'octubre en modalitat en línia. 

Introducción a la evaluación y tratamiento de las fisuras y otras anomalías craneofaciales: ¿Qué evaluar, cómo y cuándo intervenir?, a càrrec de Cristina Peris Hernández. El dia 26 de novembre en modalitat presencial. 

Per a inscripcions i més detalls del curs, cliqueu el botó +informació.
JORNADA: LES DONES PROFESSIONALS COM A AGENTS DE CANVI DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS I DE LES ENTITATS 

La Comissió de Dones i d'Igualtat de l'Associació Intercol·legial organitza la Jornada: Les dones professionals com a agents de canvi dels col·legis professionals i de les entitats, conjuntament amb el Departament de Justícia i el Col·legi Notarial de Catalunya. Se celebrarà el proper 14 de setembre a les 16:30 h. 

Les inscripcions son gratuïtes i poden formalitzar-se mitjançant un correu electrònic enviat a l'adreça electrònica: cultura@catalunya.notariado.org  

Per a inscripcions i més detalls de la jornada, cliqueu el botó +informació.
JORNADES ASEM CATALUNYA 

L'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars organitza les jornades Present i Futur de l'atenció a persones amb malalties neuromusculars el proper 17 de setembre al Centre Cívic Convent de Sant Agustí de Barcelona.

En representació del Col·legi de Logopedes col·laborarà la logopeda Judith Ejarque.

Per a inscripcions i més detalls de les jornades, cliqueu el botó +informació.
FORMACIONS SUBVENCIONADES CONSORCI TARDOR 2022

A través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya hem tingut accés a diferents cursos subvencionats en modalitat d'aula virtual i presencial. Aquests cursos estan destinats a treballadors/es adscrits al Règim General, autònoms/es i persones en situació d'atur.

Trobareu el calendari d'accions formatives sense cost a l'apartat Formació Externa del web del Col·legi.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat