OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a Martorell

Per augment de demanda en el servei es necessita logopeda per a incorporació al setembre. Treball en població infanto-juvenil.

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 14 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ UOC-CLC

La Universitat Oberta de Catalunya i el Col·legi de Logopedes de Catalunya acorden facilitar als col·legiats del CLC l'accés als estudis universitaris oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial de la UOC.

Aquest ajut és d'un 10% que s'aplica durant tota la durada dels ensenyaments fins a la seva superació i sobre la primera matrícula dels crèdits d'aquests ensenyaments, restant excloses les segones i successives matrícules d'un mateix crèdit (repeticions).

Properament trobareu els codis de descompte al web del Col·legi.
COMISSIÓ DE DONES I D'IGUALTAT DE LA INTERCOL·LEGIAL

Consulta el manifest de la Comissió de Dones i d'Igualtat de la Intercol·legial sobre la sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units sobre el dret a l'avortament.
LA AEPD PUBLICA UNA GUIA DIRIGIDA ALS PROFESSIONALS DEL SECTOR SANITARI

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicat la Guía para profesionales del sector sanitario, un document que respon als dubtes més freqüents que poden sorgir als professionals que intervenen en la prestació de serveis sanitaris i que té per objecte facilitar el compliment de la normativa de protecció de dades i la garantia dels drets dels usuaris d'aquests serveis.
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS

La European Society for Swallowing Disorders (ESSD) organitza el curs en línia: The Dysphagia Therapy Toolbox: what does it look like? El curs serà realitzat per la doctora Emilia Michou el proper dimecres 20 de juliol a les 18:30 h. Per a fer la inscripció cal seguir l'enllaç següent:

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat