OFERTA DE FEINA: Es busca logopeda a La Cerdanya 

Es necessita logopeda per ampliar cobertura. Tenen molta demanda i no la poden cobrir. Son un grup multidisciplinari, amb logopèdia, psicologia, fisioteràpia, osteopatia, optometria i nutrició. Molt bon ambient. 

Vegeu més detalls d'aquesta oferta i 15 ofertes noves a la borsa de feina del Col·legi, a l'àrea col·legial.
EL LOGOPEDA COMO FACILITADOR DE LA COMUNICACIÓN EN JUSTICIA

El Consejo General de Colegios de Logopedas ha elaborat el document El logopeda como facilitador de la comunicación en justicia. Ha de servir com a marc de referència per garantir que el professional facilitador de la comunicació tingui la titulació oficial dels estudis de logopèdia.
COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MURCIA

El Colegio de Logopedas de Murcia organitza el webinar gratuït sobre Trastornos de habla en disfemia y parkinson y su tratamiento a través de la tecnología speech easy, a càrrec de Eduardo Ríos i Jesús Arcas.

18 de juny de 10:30 h a 12:30 h en modalitat en línia. Inscripcions a l'enllaç següent:
JORNADA: AVALUACIÓ DE TECNOLOGIES SANITÀRIES. PRESENTACIÓ DELS PROJECTES ESSENCIAL I DECISIONS COMPARTIDES

Per indicació de la Direcció General de Professionals de la Salut us informen sobre la Jornada: Avaluació de tecnologies sanitàries. Presentació dels Projectes Essencial i Decisions Compartides, adreçada als professionals de la salut del SISCAT (assistencials i de l'àmbit de la gestió) amb l'objectiu de donar a conèixer el procés d'avaluació de tecnologies sanitàries i l'impacte que té en la pràctica habitual dels professionals, com s'elaboren les recomanacions del projecte Essencial, i facilitar eines i instruments per ajudar a la implementació d'un model deliberatiu entre professionals de la salut i la persona que ha de prendre decisions que afecten a la seva salut. 

La Jornada està organitzada per la Direcció General de Professionals de la Salut en col·laboració amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i ha estat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada dels Professionals de la Salut (CCFCPS).

Les dates de realització són: la 1a edició el 14 de juny i la segona edició el 28 de juny, totes dues en horari de 09:30 h a 15:30 h, en modalitat síncrona en línia. Inscripcions a l'enllaç següent:
ENQUESTA DEL PROJECTE edDIT SOBRE DRETS DIGITALS DE LA INFÀNCIA

L'AFFAC, Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, ha posat en marxa juntament amb el grup de recerca Esbrina de la Universitat de Barcelona una enquesta adreçada a les famílies de Catalunya amb fills i filles en centres educatius de primària i secundària.

El projecte de recerca edDIT té l'objectiu de conèixer com afecta l'ús de les plataformes educatives digitals als drets de la infància amb enfocament de gènere.

Les dades recollides s'utilitzaran només per a la investigació i es garantirà sempre l'anonimat de les persones enquestades d'acord amb la legislació sobre protecció de dades personals. L'enquesta té una durada aproximada de 5-10 minuts i està disponible en català, castellà, anglès i francès. Trobareu l'enquesta a l'enllaç següent:
PROJECTE SIEHNA

Des de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna estan liderant, juntament amb altres 6 universitats europees, un estudi internacional sobre competències professionals per promoure un envelliment saludable al llarg de la vida: el projecte SIENHA. 

L'objectiu del projecte és potenciar la formació inicial dels professionals amb competències d'alta qualitat per millorar l'envelliment saludable, donant suport a la innovació i la creativitat mitjançant associacions en enfocaments inter i transdisciplinaris.

El qüestionari complet té una durada d'entre 20 i 30 minuts, i restarà obert fins al 15 de juny. Podeu respondre'l a l'enllaç següent:
EUROPEAN SOCIETY FOR SWALLOWING DISORDERS

La European Society for Swallowing Disorders (ESSD) organitza el curs en línia: Dysphagia in neuromuscular disorders: clinical impact, diagnostic approach and treatment.  
A càrrec de: Rainer Dziewas

Dimecres 22 de juny a les 18:30 h. Inscripcions a l'enllaç següent:
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES: TIPOS, ESTEREOTIPOS E INTERVENCIONES EDUCATIVAS FIABLES

Els Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC) i la Xarxa Territorial de la UOC organitzen dins del Màster de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge el seminari gratuït Altas capacidades intelectuales: Tipos, estereotipos e intervenciones educativas fiables.

Aquest seminari es basarà en una descripció de les maneres més fiables i efectives que coneixem en l'actualitat per a intervenir educativament en nens i nenes amb AC.

A càrrec de Leopold Carreras Truño el 29 de juny a les 18:00 h. Inscripció gratuïta a l'enllaç següent:
PROMOCIÓ LOGOPEDICUM

Amb motiu del curs La electroestimulación como recurso de intervención logopédica, l'empresa Logopedicum ofereix als logopedes col·legiats un descompte excepcional del 10% en tots els articles relacionats amb l'electroestimulació.

Per aconseguir la promoció heu de fer servir el codi ELECTROESTIMULACION1022, el termini acaba el 23 de juny o fins exhaurir existències.

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat