La Junta de Govern del CLC, reunida de forma ordinària el passat 22 de setembre de 2022, ha acordat sotmetre dos textos a informació pública col·legial, durant termini d'un mes, comptat des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web del Col·legi, de conformitat amb el que disposen els Estatuts col·legials i la Llei 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals. En primer lloc, se sotmet a informació pública la proposta de Codi de Deontologia professional del CLC revisat. El primer Codi d'Ètica Professional del CLC es va publicar l'any 2003, en exercici de les funcions públiques del CLC atribuïdes legalment. Després de gairebé 20 anys de vigència, la Junta de Govern del CLC va considerar necessari revisar aquest codi i actualitzar-lo per tal d'ajustar la deontologia professional a les noves situacions que van apareixent en la pràctica logopèdica, i adaptar-lo a les necessitats que es deriven de l'exercici de la professió. Per aquest motiu, la Junta de Govern va nomenar un equip redactor que ha estat treballant en la proposta de text, que després de diferents revisions, la Junta de Govern ha assumit i ara sotmet a informació pública col·legial. En segon lloc, se sotmet a informació pública una proposta de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya que pretén regular expressament la possibilitat de celebrar a distància les reunions de l'assemblea general i de la Junta de Govern. S'aprofita aquesta modificació estatutària per tal de concretar la regulació de la figura de la Junta Permanent, modificar el número mínim de reunions de la Junta de Govern del Col·legi, i modificar el quòrum necessari per a la constitució de les assemblees generals en una única convocatòria, amb la finalitat última d'adaptar la regulació estatutària a les necessitats actuals del funcionament del Col·legi. En els adjunts trobareu les cartes corresponents i els textos que se sotmeten a informació pública.
REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > Notícies
NOTÍCIA DEL CLC > DETALL
28 de setembre 2022
INFORMACIÓ PÚBLICA COL·LEGIAL: REVISIÓ DEL CODI DEONTOLÒGIC i PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL D'ESTATUTS
La Junta de Govern del CLC, reunida de forma ordinària el passat 22 de setembre de 2022, ha acordat sotmetre dos textos a informació pública col·legial, durant termini d'un mes, comptat des del dia següent a la seva publicació a la pàgina web del Col·legi, de conformitat amb el que disposen els Estatuts col·legials i la Llei 7/2006, de 31 de maig de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

En primer lloc, se sotmet a informació pública la proposta de Codi de Deontologia professional del CLC revisat. El primer Codi d'Ètica Professional del CLC es va publicar l'any 2003, en exercici de les funcions públiques del CLC atribuïdes legalment. Després de gairebé 20 anys de vigència, la Junta de Govern del CLC va considerar necessari revisar aquest codi i actualitzar-lo per tal d'ajustar la deontologia professional a les noves situacions que van apareixent en la pràctica logopèdica, i adaptar-lo a les necessitats que es deriven de l'exercici de la professió. Per aquest motiu, la Junta de Govern va nomenar un equip redactor que ha estat treballant en la proposta de text, que després de diferents revisions, la Junta de Govern ha assumit i ara sotmet a informació pública col·legial.

En segon lloc, se sotmet a informació pública una proposta de modificació puntual dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya que pretén regular expressament la possibilitat de celebrar a distància les reunions de l'assemblea general i de la Junta de Govern. S'aprofita aquesta modificació estatutària per tal de concretar la regulació de la figura de la Junta Permanent, modificar el número mínim de reunions de la Junta de Govern del Col·legi, i modificar el quòrum necessari per a la constitució de les assemblees generals en una única convocatòria, amb la finalitat última d'adaptar la regulació estatutària a les necessitats actuals del funcionament del Col·legi.

En els adjunts trobareu les cartes corresponents i els textos que se sotmeten a informació pública.
Agenda d'actes · Veure tots (8)